Privacy

Privacyverklaring en cookiebeleid

Deze website respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

Uw persoonlijke gegevens

Door het gebruik van het contactformulier op onze website laat u persoonsgegevens bij ons achter. Wanneer u het contactformulier op onze website invult, vragen wij u om uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Wij verzamelen deze persoonsgegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen.

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen (recht op vergetelheid)

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Viper Online.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar support@viperonline.nl. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de website gebruikt wordt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst bij een bezoek aan onze website. Cookies kunnen gegevens verzamelen die verbonden zijn aan het gebruik van onze website, zoals welke webpagina’s u hebt bezocht en de duur van een gebruikerssessie. Wanneer u gebruik maakt van de website, stuurt het cookie informatie terug aan ons of aan een derde namens wie wij de cookie hebben geplaatst.

Google Analytics cookies

Via onze website worden cookies geplaatst door Google, als deel van de ‘Analytics-dienst’. Wij gebruiken deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren. Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van uw handelingen op de website. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Cookies uitschakelen

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de websites van de betreffende browsers.